OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

Internetska stranica www.gaz-nutrition.com u vlasništvu je trgovačkog društva GAZ NUTRITION d.o.o., Horvaćanska 31E, 10000 Zagreb, OIB: 18472046606.

Sav sadržaj objavljen na www.gaz-nutrition.com, kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logo), ikone, slike, audio i video zapisi, i ostali sadržaj koji nije naveden, a objavljen je na ovim stranicama, ekskluzivno su intelektualno vlasništvo trgovačkog društva GAZ NUTRITION d.o.o. i kao takvo mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Njihova neovlaštena uporaba nije dopuštena.

Korištenjem usluga GAZ NUTRITION internet trgovine na domeni www.gaz-nutrition.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem GAZ NUTRITION internet trgovine ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

GAZ NUTRITION d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

GAZ NUTRITION d.o.o. pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio GAZ NUTRITION internet trgovine, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

GAZ NUTRITION d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge GAZ NUTRITION internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup GAZ NUTRITION internet trgovini te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

GAZ NUTRITION d.o.o. nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje GAZ NUTRITION internet trgovine, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja GAZ NUTRITION internet trgovine.

Korištenjem sadržaja GAZ NUTRITION internet trgovine korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

Pristup na internetske stranice www.gaz-nutrition.com u nekim periodima može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

 

SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na GAZ NUTRITION internet trgovini, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i softver GAZ NUTRITION internet trgovine zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.

Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver GAZ NUTRITION internet trgovine, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja GAZ NUTRITION d.o.o. .

Usluge GAZ NUTRITION internet trgovine zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.

Korištenje usluga GAZ NUTRITION internet trgovine odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje GAZ NUTRITION internet trgovine od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a GAZ NUTRITION d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Iako smo poduzeli sve kako bismo osigurali da su informacije na GAZ NUTRITION web stranici o proizvodima ispravne, ponekad se sastav, količina sastojaka, kao i nutritivna vrijednost i alergeni proizvoda mogu promijeniti. Zbog toga prije konzumacije svakako pročitajte etiketu tj. deklaraciju proizvoda te ne preporučujemo da se oslanjate isključivo na informacije koje su objavljene na web stranici www.gaz-nutrition.com .

Ukoliko imate pitanja ili trebate savjet o bilo kojem proizvodu, molimo da se obratite našem Odjelu za komunikaciju s kupcima na e-mail adresi info@gaz-nutrition.com radnim danom 8-16h.

Ova web stranica sadržava informacije trećih strana i poveznice na druge web stranice na Internetu nad kojima www.gaz-nutrition.com nema nikakvu kontrolu. www.gaz-nutrition.com ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.

GAZ NUTRITION web stranice pružaju općenite informacije o velikom rasponu tema, proizvoda i usluga vezanih uz tjelesnu spremnost i zdravlje. Svrha iznesenih informacija nije medicinsko savjetovanje.

Ova web stranica ne sadrži potpune medicinske ili nutritivne informacije i napravljena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje i procjenu medicinskog ili nutricionističkog osoblja niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja.

Iako se informacije o proizvodima redovito ažuriraju, GAZ NUTRITION d.o.o. nije odgovoran za netočne informacije. Ovo ne utječe na vaša zakonska prava.

 

REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge GAZ NUTRITION internet trgovine korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

  • Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.
  • Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.
  • Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
  • Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje GAZ NUTRITION internet trgovine za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).

Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, GAZ NUTRITION d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

OBVEZE REGISTRIRANIH KORISNIKA

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga GAZ NUTRITION internet trgovine.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

OBVEZE NEREGISTRIRANIH KORISNIKA

Ukoliko korisnik koristi GAZ NUTRITION internet trgovinu kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.