Potrošači su rekli svoje! PowerBar je ostvario zlatnu medalju za kvalitetu “QUDAL – QUality meDAL“!